Foto’s van het Caecilia Awards concert zijn te bekijken in het fotoalbum https://www.caeciliaschipluiden.nl/photo/index.php?/category/1

 

Activiteiten van het afgelopen jubileumjaar

Jubileumconcert in
Theater de Veste

20 november 2021

Tournee Jeugdorkest

30 april – 3 mei 2022

Caecilia Royale
De Dorpshoeve Schipluiden

26 maart 2022

A Night at the Bridge

18 juni 2022

Screenshot 2021-03-20 at 10.43.27

Meezing Matinee Akkerleven

9 april 2022

Caecilia Academy Awards

26 november 2022

Jeugd- en Kapellenfestival

23 april 2022

100 jaar?! Hoe ging het er aan toe de afgelopen tijd?

Hieronder leest u meer over de geschiedenis van muziekvereniging Caecila Schipluiden.

21 november 1921 is muziekvereniging Caecilia opgericht. Veel muzikanten zijn de revue gepasseerd en nog steeds bruist de vrolijke vereniging van getalenteerde muzikanten, muziek dat je raakt, mooie initiatieven en een fantastische sfeer. 

Het begin

Sint Caecilia is op 21 november 1921 opgericht als een harmonievereniging. Het vaandel, kort na de oprichting vervaardigd, laat dit goed zien. Dirigent C.C.J. Vrijhoff uit Delft kreeg de leiding. Een muziekschool was er niet, dus leidde de dirigent zelf de leden op tot muzikant.
De lessen en repetities werden gehouden in het plaatselijke café “De Vergulde Valk”, aan de Dorpsstraat. Lessenaars werden door de timmerman gemaakt en door het uitgeven van aandelen kon het instrumentarium worden gekocht: In maart 1922 werden de 25 instrumenten per bodeschuit naar Schipluiden vervoerd. Totale kosten: fl. 639,00. Uniformen kwamen later; aan een speciaal insigne kon men zien dat je bij de “muziek” speelde.

Eerste concours

In 1923 werd al aan een concours meegedaan!  Tijdens het eerste lustrum in 1926 organiseerde de vereniging zelf een concours in Schipluiden: een “Groot Nationaal Concours”. Vier fanfares, één harmonie, een drumband en 18 koren deden mee. Het evenement werd besloten met vuurwerk. Naast muziek ontstond er ook al vroeg een toneelvereniging. In 1933 wist de harmonie door te dringen tot de afdeling ‘uitmuntendheid’ door een eerste prijs, 380 punten, met promotie bij elkaar te spelen.

Nadat Vrijhoff in 1937 was overleden, nam C.L. van Beurden, zelf muzikant van Caecilia, het dirigentschap over. Van Beurden heeft veel voor de vereniging betekend. Zijn leven stond in het teken van de muziek. Overdag postbode, ‘s avonds muziekles geven en dirigeren. Er is een periode geweest waarin Van Beurden wel zeven orkesten en koren in de omtrek leidde. Daarnaast was hij regisseur van de toneelvereniging en werd hij ook dirigent van het door hem opgerichte jeugdorkest van Sint Caecilia in 1972.

De eerste foto van de jonge vereniging achter het café van Van Dijk, vermoedelijk uit 1923

Crisis

Zoals voor vele verenigingen waren de crisisjaren, voorafgaand aan de oorlog, en de oorlogsjaren ook voor Sint Caecilia moeilijk. Het aantal leden verminderde. Tijdens de oorlog werd het geleidelijk aan onmogelijk om nog te spelen. Uiteindelijk moesten de instrumenten worden verborgen om te voorkomen dat de Duitsers ze inpikten.

In de vijftiger jaren braken weer betere tijden aan: Sint Caecilia groeide. Voor het eerst mochten ook dames lid worden. In 1956 werd de drumband opgericht. In 1962 was er het eerste officiële optreden van boerenkapel “de Knotwilgen”. In 1970 werd de vereniging uitgebreid met een majorettengroep, die tot 2010 heeft bestaan.

Het 50-jarig bestaan in 1971 werd groots gevierd met o.a. een drumbandconcours in de Delftsche Groenteveiling en concertwedstrijden in de Doelen in Delft. Ook het donateursconcert in diezelfde Doelen was een groot succes. Hieraan deed ook het koor Sint Michael uit Schipluiden mee.

Andere tijden

In 1978 overleed dirigent van Beurden. Deze gebeurtenis leidde een nieuwe tijd in. Vanaf nu werden beroepsmuzikanten in dienst genomen om de harmonie te dirigeren. Eerst kreeg Jan Peeters een korte tijd de leiding. Gerard Weijers leidde het harmonie orkest van 1982 tot 1988. In deze jaren kende de harmonie een topperiode. In 1985 werd de harmonie afgevaardigd naar de landskampioenswedstrijden en behaalde daar in de ere-afdeling een eerste prijs. Aad Boks dirigeerde lange tijd het jeugdorkest, opgevolgd door Wim Gielesen vanaf 1984. Instructie van drumband, later drumfanfare en majoretten werd door diverse personen gegeven, o.a. Hans Berkhout, Aad Vieveen en Wilma de Wit.

Van eind 1988 tot begin 1999 leidde dirigent Ton van Grevenbroek het harmonieorkest. In deze periode ging het orkest een aantal keer naar een bondsconcours en kwam daar uit in de afdeling uitmuntendheid. Een bijzonder concert onder zijn leiding vond plaats in de aula van de TU Delft. Daar speelde het harmonieorkest samen met de koren St. Michael en Vivace de Missa Solemnis van Andriessen. In 1996 vierde de vereniging haar 75-jarig bestaan met een groot aantal bijzondere activiteiten en een afsluitend jubileumconcert in de Rijswijkse Schouwburg op 23 november 1996.

De geschiedenis van de vereniging werd opgetekend door Alphons de Wit in een mooi jubileumboek met de titel: “Sint Caecilia – 75 jaar muziek in Schipluiden – 1921-1996”.

Bij de majoretten zegden veel oudere meisjes op en bleef een kleine jonge groep over om zich meer toe te leggen op de twirl. Het jeugdorkest staat dan inmiddels alweer 12 jaar onder vaste leiding van Wim Gielesen.

De harmonie o.l.v. Gerard Weijers in 1985
De harmonie anno 1996 o.l.v. Ton van Grevenbroek
Het jeugdorkest in 1996 o.l.v. Wim Gielesen

Vernieuwing

In maart 1999 werd Willem van Zee dirigent van het harmonieorkest. Zijn aanstelling luidde een nieuwe periode in. Met een nieuw beleidsplan, een aanpassing in de bestuursstructuur en kwaliteitsverbetering als doelstelling ging de vereniging het nieuwe millennium in. En met succes. Tijdens het bondsconcours van 2002 promoveerde harmonie naar de tweede afdeling om dat kunstje vijf jaar later nog eens te herhalen. Dat leidde zelfs tot deelname aan het Nederlands Kampioenschap in februari 2008.

In 2000 werd besloten om de drumfanfare om te vormen naar een eigentijdse slagwerkgroep, die ook podiumoptredens zou kunnen verzorgen. Vanwege ook in deze groep een wisseling van dirigent, was dit een geschikt moment hiervoor. Ferry Vogelaar, die toen ook al slagwerkleraar was bij St. Caecilia, wilde deze uitdaging wel aangaan. Onder zijn inspirerende leiding was de slagwerkgroep na een paar jaren zover gegroeid dat er inderdaad avondvullende slagwerkconcerten konden worden verzorgd, zoals in 2005 ‘Hands and Drums’ en in 2009 ‘Magic Percussion’. Ook het melodische slagwerk en zgn. ‘entertainmentstukken’ (met een theatraal element) werden door hem geïntroduceerd binnen onze slagwerkgroep. In 2005 kreeg de slagwerkgroep een eigen naam: DrumPack.

Het jeugdorkest o.l.v. Wim Gielesen en DrumPack o.l.v. Ferry Vogelaar in 2006
Viva Caecilia: het 85-jarig jubileum in Theater de Veste o.l.v. Willem van Zee

Ook met de jeugdafdelingen van Sint Caecilia gaat het uitstekend. De opleidingen zitten vol, het jeugdorkest telt ruim 40 leden en de slagwerkers van DrumPack weten zich steeds meer te profileren. Dat bleek onder andere tijdens het 80-jarig bestaan in 2001 en 85-jarig bestaan in 2006 dat beide keren werd gevierd in het bomvol theater De Veste. In 2009 treedt Geert Schrijvers aan als nieuwe dirigent van het harmonieorkest. Met een frisse opvatting over de te spelen muziek tijdens uitvoeringen en de eigentijdse invulling van concerten groeit het orkest onder zijn leiding in een nieuwe jas. De traditionele donateurs- en uitwisselingsconcerten maken plaats voor elementen van show, theater en spektakel. Ook worden bijzondere locaties – zoals de glazen zaal van het Prinsenhof in Delft of bij molen ‘Korpershoek’ Schipluiden – aangedaan voor een extra feeërieke sfeer.

Betoverende concerten: Magic Caecilia (2010) en Molenconcert (2014)

Met een aantal succesvolle theaterproducties – zoals Peter en de Wolf en Moby Dick ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum in 2011 – wordt deze lijn voortgezet. Het publiek wordt telkens getrakteerd op méér dan muziek alleen: het is een totale belevenis.

Na het afscheid van Geert breekt een periode aan met diverse dirigenten, waarmee veel leerzame repetities zijn meegemaakt en mooie optredens zijn verzorgd in de regio. Andrea Gasparin, Harmen Cnossen, Pieter Vandermeiren: dank voor jullie bijdrage!

Springlevend

Het oude vertrouwde onderkomen van de muziekvereniging, Het Notenschip, wordt eind 2013 door de gemeente Midden-Delfland volledig gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor multi-functioneel gebruik. Er wordt een beheerstichting opgericht, zodat een mooie toekomst van het gebouw – wellicht ooit hét culturele centrum van Schipluiden – is gegarandeerd. Door deze verbouwing beschikt de vereniging nu als bijkomend voordeel over drie mooie ruimtes waar tegelijkertijd les gegeven kan worden. Door de leraren verbonden aan onze vereniging hebben door de jaren heen zeer veel kinderen (en ook volwassenen) een instrument leren bespelen. Sinds 2004 wordt door St. Caecilia ook een kennismakingscursus Muziek gegeven voor kinderen van 7 t/m 9 jaar in Schipluiden, en later ook in Den Hoorn. Hierdoor hebben veel kinderen kennisgemaakt met het zelf musiceren, maar ook hoe leuk het is om met elkaar muziek te maken!

Juist dit plezier in het samenspelen is hét kenmerk van boerenkapel de Knotwilgen, die sinds de oprichting in 1962 uitgegroeid is tot een echte vriendengroep, waaronder ook een behoorlijke club jongeren. Ze staan in wijde omgeving bekend om hun gezellige optredens tijdens Carnaval, maar ook op feesten en evenementen. Hét bewijs dat Sint Caecilia zoveel jaren na de oprichting nog altijd een springlevende vereniging is vol enthousiasme, jeugd en muzikaal talent!